top of page

 

מחיר הפלייבק-90 ש"ח

פלייבק - דוגמית
00:0000:00
מקור - דוגמית
00:0000:00

 

 

שם הפלייבק: יעלה ויבוא 

 

 

 

מילים: תפילת ראש חודש

 

 

 

לחן: משה מונה רוזנבלום

 

 

 

שם המבצע: שלומי גרטנר

 

 

 

עיבוד: נאמן למקור

 

 

 

 

 

להורדה בסולם ילדים ובנות

 

להורדה בסולם רגיל

bottom of page