top of page

 

מחיר הפלייבק-90 ש"ח

פלייבק - דוגמית
00:0000:00

 

 

שם הפלייבק: וזכני לגדל

 

 

 

מילים: תפילת נרות שבת

 

 

 

שם המבצע: ברוך לוין

 

 

 

 

 

 

 

מקור - דוגמית
00:0000:00

 

להורדה בסולם ילדים ובנות

 

להורדה בסולם רגיל

bottom of page