top of page

 

מחיר הפלייבק-90ש"ח

פלייבק - דוגמית
00:0000:00

 

 

שם הפלייבק: טוב להודות

 

 

 

מילים: מספר התהילים

 

 

 

שם המבצע: פרחי מיאמי

 

 

 

עיבוד: נאמן למקור

 

 

 

 

מקור - דוגמית
00:0000:00

 

להורדה בסולם ילדים ובנות

 

להורדה בסולם רגיל

bottom of page