top of page

 

מחיר הפלייבק-90 ש"ח

פלייבק - דוגמית
00:0000:00

 

 

שם הפלייבק: מחרוזת טוב לי תורת פיך&ברוך הוא אלוקינו

 

 

 

מילים: מספר התהילים

 

 

 

 

שם המבצע: מבצעים שונים

 

 

 

 

 

מקור - דוגמית
00:0000:00

 

להורדה בסולם ילדים ובנות

 

להורדה בסולם רגיל

bottom of page