top of page

 

מחיר הפלייבק-90 ש"ח

פלייבק - דוגמית
00:0000:00
מקור - דוגמית
00:0000:00

 

 

שם הפלייבק: מחרוזת הכבוד-

 

ימים על ימי מלך&שאו שערים

 

 

 

מילים: מספר התהילים

 

 

 

שם המבצע: מבצעים שונים

 

 

 

 

 

 

 

 

להורדה בסולם ילדים ובנות

 

להורדה בסולם רגיל

bottom of page