top of page

 

מחיר הפלייבק-90 ש"ח

פלייבק - דוגמית
00:0000:00

 

 

שם הפלייבק: אשרי מי שגדול בתורה

 

 

 

מילים: ברכות י"ז

 

 

 

שם המבצע: מקהלת חסידי בעלזא ושלהבת

 

 

 

עיבוד: נאמן למקור

 

 

 

 

מקור - דוגמית
00:0000:00

 

להורדה בסולם ילדים ובנות

 

להורדה בסולם רגיל

bottom of page